Aktuální číslo

2018 – Special Issue

ISSN: 2336-6702
136 stran

Úvodem Jazyková změna jako výsledek užívání jazyka (Mirjam Friedová), p. 5-10 Studie Morfologická produktivita v diachronní perspektivě: příklad sufixů -mento/-zione ve staré italštině od 13. do 16. století (Pavel Štichauer), 13-26 Kvantitativní analýza ortografické variability v Korpusu rané anglické korespondence (Ondřej Tichý), p. 27-41 Diachronní korpusová analýza: slovosled českých posesivních adjektiv uvnitř nominální fráze (Jan Křivan — […]