Recenzní řízení

Časopis je recenzovaný, anonymizované příspěvky (studie, příspěvky do rubriky Osobnost a O čem přemýšlí) posuzují dva anonymní recenzenti. Recenze a překlady v rubrice Knihovna hodnotí jeden recenzent a příspěvky do rubriky Horizonty posuzuje redakce časopisu. Výsledkem recenzního řízení je přijetí příspěvku k publikaci, doporučení příspěvku s nutností přepracování nebo zamítnutí příspěvku. V případě, že se recenzní posudky neshodují, požádá redakce o posouzení dalšího recenzenta. Rozhodující je převažující názor recenzentů.

Úvod > Recenzní řízení