O časopisu

Časopis Studie z aplikované lingvistiky vydává od roku 2010 Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vychází dvakrát ročně. Zaměřuje se na témata z aplikované lingvistiky, na interdisciplinární oblasti lingvistického výzkumu a s tím spjaté metodologické otázky. Časopis publikuje studie zaměřené na osvojování mateřského i cizího jazyka, jazykové vyučování, žákovské korpusy, analýzu diskurzu (institucionální diskurz, analýza spontánní mluvené interakce, komunikace na internetu apod.) a na oblast jazyka a práva. Vedle odborných studií časopis obsahuje recenze odborných publikací, zprávy o projektech či událostech v aplikované lingvistice a příležitostně přináší také rozhovory s významnými badateli ve světě lingvistiky. Příspěvky jsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Od roku 2015 vychází v režimu Open Access pod licencí CC BY-NC-ND 2.0. Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora.

Nejsou účtovány žádné poplatky za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1804-3240 (Print)
ISSN 2336-6702 (Online)

 

Úvod > O časopisu