O časopisu

Časopis Studie z aplikované lingvistiky vydává dvakrát ročně Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od roku 2010. Zaměřuje se na vybraná témata aplikované lingvistiky, interdisciplinární oblasti popisu jazyka a metodologické otázky s tím spjaté. Vedle odborných studií časopis obsahuje zamyšlení nad aktuálními teoretickými otázkami, polemiky reagující na články publikované v časopise, rozhovory s významnými zahraničními badateli, recenze odborných publikací a aktuální zprávy o dění v oboru, ve středoevropském regionu i mimo něj. Příspěvky jsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, v odborné radě, která časopis řídí, zasedají přední domácí i zahraniční odborníci.

Od roku 2015 vychází v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1804-3240 (print)
ISSN 2336-6702 (online)

 

Úvod > O časopisu