Current issue

2019 (10) 2

ISSN: 2336-6702
124 pages

Studies Korpusová kritická analýza diskurzu: povaha, možnosti a limity (na příkladu analýzy jazykových ideologií v českém parlamentním diskurzu) Ondřej Dufek, p. 7-38 Koncovky -a a -u genitivu singuláru maskulin neživotných s ohledem na korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka Adrian Jan Zasina, p. 39-57 Nový přístup k lingvoreáliím Kateřina Romaševská — Josip Lah, p. 58-67 […]