Current issue

2018 (2)

ISSN: 2336-6702
106 pages

Studie The Language of Political Slogans in 2016 Slovak Parliamentary Elections (Ruslan Saduov), p. 7-23 Borderland Semantics of the Imperative (The Case of the Belarusian Language in Comparison to English) (Volha Hapeyeva), p. 24-36 K tzv. sémantické typologii jazyků: Co česká slovesa pohybu mohou vypovídat o angličtině a španělštině (Michaela Martinková), p. 37-53 Projekt Zvýšení kvality vzdělávání […]