Current issue

2020 (11) 1

ISSN: 2336-6702
122 pages

Redakční oznámení Radek Skarnitzl — Kateřina Šormová, p. 7 Studie A key to understanding why a text is difficult to process. Lexical uniqueness of academic English texts Natalia Borza, p. 9-31 Interference v genderové konceptualizaci neživých referentů u maďarských bilingvistů Michaela Červenková, p. 32-53 Intersubjektivita ve hře rodiče s dítětem Klára Matiasovitsová — Eva Lehečková, […]