Kontakt

Adresa redakce

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

tel.: +420 221 619 209

casopis.sali@ff.cuni.cz

Vydává

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Objednávky vyřizuje

Vydavatelství FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

orders@ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz

Úvod > Kontakt