2012 (3) 1-2

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
200 stran

Studie/Studies

Learner Corpora in Second Language Research: An Example Study in German as a Foreign Language (Denisa Bordag – Magdalena Sieradz), p. 11-24 (pdf)

Syllables versus Phones in a Word-Monitoring Experiment (Pavel Šturm – Jan Volín), p. 25-34 (pdf)

Nejčastější konektivní prostředky kauzálního vztahu v Pražském závislostním korpusu (Pavlína Jínová), p. 35-52 (pdf)

Produkce řeči v afázii: kazuistika (Barbara Schmiedtová – Eva Flanderková), p. 53-69 (pdf)

Co nám řekne korpus o valenční variantnosti? (Natalia Urbańczyk-Adach)

A Review of the Literature on Foreign Language Anxiety and Future Directions in Research (Juan de Dios Martínez Agudo)

Osobnost/Profile

O jazyce, jazykové interakci a výzkumné praxi. Rozhovor s Peterem Auerem (Petr Kaderka), p. 95-109 (pdf)

Howard Giles a teorie komunikační akomodace (Jan Chromý), p. 111-120 (pdf)

Knihovna/Library

Mezigenerační komunikace z perspektivy skupinových teorií [překlad/translation Ema Krejčová] (Valerie Barker – Howard Giles – Jake Harwood)

 Recenze/Reviews

Kognitivně o českých slovesech pohybu (František Martínek), p. 153-155 (pdf)

Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech (Jasňa Pacovská), p. 156-160 (pdf)

Tematická čísla časopisu Naše řeč (Eva Lehečková – Martin Beneš), p. 161-167 (pdf)

Horizonty/Horizons

Sourds, langues des signes et cognition. Journée autour des travaux de Cyril Courtin (Josef Fulka), p. 169-170 (pdf)

Lipský workshop k projektu dokumentace ohrožených jazyků (Eva Lehečková – Jakub Jehlička), p. 170-172 (pdf)

Workshop Conjunctions vs. Contextualizers: Between Clauses and Discourse Units (Lucie Poláková), p. 172-173 (pdf)

Výzkum psané češtiny českých neslyšících na FF UK v Praze (Hana Prokšová), p. 173-174 (pdf)

Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce (Kateřina Šormová – Zuzanna Bedřichová), p. 174-175 (pdf)

Pražské přednášky Martina Haspelmatha (Martin Beneš – Eva Lehečková), p. 175-180 (pdf)

Discourse in Signed Languages (Alena Macurová), p. 180-181 (pdf)

Přednáška Jakuba Dotlačila (Pavlína Jínová), p. 181-182 (pdf)

Mezinárodní konference závislostní lingvistiky Depling 2011 v Barceloně (Kateřina Veselovská), p. 182-184 (pdf)

Zpráva z kolokvia mladých jazykovědců (Katsiaryna Ramasheuskaya), p. 184 (pdf)

 O čem přemýšlí… / Now on my mind…

Kam směřuje neurolingvistika? (Olga Stehlíková)

Úvod > Vydání > 2012 (3) 1-2