2012 (3) 1-2

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
200 stran

Studie/Studies

Learner Corpora in Second Language Research: An Example Study in German as a Foreign Language (Denisa Bordag – Magdalena Sieradz)

Syllables versus Phones in a Word-Monitoring Experiment (Pavel Šturm – Jan Volín), p. 25-34 (pdf)

Nejčastější konektivní prostředky kauzálního vztahu v Pražském závislostním korpusu (Pavlína Jínová), p. 35-52 (pdf)

Produkce řeči v afázii: kazuistika (Barbara Schmiedtová – Eva Flanderková)

Co nám řekne korpus o valenční variantnosti? (Natalia Urbańczyk-Adach)

A Review of the Literature on Foreign Language Anxiety and Future Directions in Research (Juan de Dios Martínez Agudo)

Osobnost/Profile

O jazyce, jazykové interakci a výzkumné praxi. Rozhovor s Peterem Auerem (Petr Kaderka)

Howard Giles a teorie komunikační akomodace (Jan Chromý), p. 111-120 (pdf)

Knihovna/Library

Mezigenerační komunikace z perspektivy skupinových teorií [překlad/translation Ema Krejčová] (Valerie Barker – Howard Giles – Jake Harwood)

 Recenze/Reviews

Kognitivně o českých slovesech pohybu (František Martínek), p. 153-155 (pdf)

Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech (Jasňa Pacovská)

Tematická čísla časopisu Naše řeč (Eva Lehečková – Martin Beneš)

Horizonty/Horizons

Sourds, langues des signes et cognition. Journée autour des travaux de Cyril Courtin (Josef Fulka)

Lipský workshop k projektu dokumentace ohrožených jazyků (Eva Lehečková – Jakub Jehlička)

Workshop Conjunctions vs. Contextualizers: Between Clauses and Discourse Units (Lucie Poláková)

Výzkum psané češtiny českých neslyšících na FF UK v Praze (Hana Prokšová)

Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce (Kateřina Šormová – Zuzanna Bedřichová)

Pražské přednášky Martina Haspelmatha (Martin Beneš – Eva Lehečková)

Discourse in Signed Languages (Alena Macurová)

Přednáška Jakuba Dotlačila (Pavlína Jínová)

Mezinárodní konference závislostní lingvistiky Depling 2011 v Barceloně (Kateřina Veselovská)

Zpráva z kolokvia mladých jazykovědců (Katsiaryna Ramasheuskaya)

 O čem přemýšlí… / Now on my mind…

Kam směřuje neurolingvistika? (Olga Stehlíková)

Úvod > Vydání > 2012 (3) 1-2