2012 (3) 1-2

Issued: 03 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
200 pages
Studie/Studies
Learner Corpora in Second Language Research: An Example Study in German as a Foreign Language
(Denisa Bordag – Magdalena Sieradz), p. 11-24
Syllables versus Phones in a Word-Monitoring Experiment
(Pavel Šturm – Jan Volín), p. 25-34
Nejčastější konektivní prostředky kauzálního vztahu v Pražském závislostním korpusu
(Pavlína Jínová), p. 35-52
Produkce řeči v afázii: kazuistika
(Barbara Schmiedtová – Eva Flanderková), p. 53-69
Co nám řekne korpus o valenční variantnosti?
(Natalia Urbańczyk-Adach)
A Review of the Literature on Foreign Language Anxiety and Future Directions in Research
(Juan de Dios Martínez Agudo)
Osobnost/Profile
O jazyce, jazykové interakci a výzkumné praxi. Rozhovor s Peterem Auerem
(Petr Kaderka), p. 95-109
Howard Giles a teorie komunikační akomodace
(Jan Chromý), p. 111-120
Knihovna/Library
Mezigenerační komunikace z perspektivy skupinových teorií [překlad/translation Ema Krejčová]
(Valerie Barker – Howard Giles – Jake Harwood)
 Recenze/Reviews
Kognitivně o českých slovesech pohybu
(František Martínek), p. 153-155
Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech
(Jasňa Pacovská), p. 156-160
Tematická čísla časopisu Naše řeč
(Eva Lehečková – Martin Beneš), p. 161-167
Horizonty/Horizons
Sourds, langues des signes et cognition. Journée autour des travaux de Cyril Courtin
(Josef Fulka), p. 169-170
Lipský workshop k projektu dokumentace ohrožených jazyků
(Eva Lehečková – Jakub Jehlička), p. 170-172
Workshop Conjunctions vs. Contextualizers: Between Clauses and Discourse Units
(Lucie Poláková), p. 172-173
Výzkum psané češtiny českých neslyšících na FF UK v Praze
(Hana Prokšová), p. 173-174
Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce
(Kateřina Šormová – Zuzanna Bedřichová), p. 174-175
Pražské přednášky Martina Haspelmatha
(Martin Beneš – Eva Lehečková), p. 175-180
Discourse in Signed Languages
(Alena Macurová), p. 180-181
Přednáška Jakuba Dotlačila
(Pavlína Jínová), p. 181-182
Mezinárodní konference závislostní lingvistiky Depling 2011 v Barceloně
(Kateřina Veselovská), p. 182-184
Zpráva z kolokvia mladých jazykovědců
(Katsiaryna Ramasheuskaya), p. 184
O čem přemýšlí… / Now on my mind…
Kam směřuje neurolingvistika?
(Olga Stehlíková)
Úvod > Vydání > 2012 (3) 1-2