2015 (6) 2

Issued: 04 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702

Studie:

L2 Students’ Academic Literacy Development Guided by Teacher Written Feedback: A Writing-to-Learn Perspective (Rui Cheng — Carine M. Feyten), p.  7

Kategoriální normy češtiny pro 12 kategorií (Jan Chromý — Vojtěch Diatka — Olga Džupová), p. 26

Processing and Representation of Different Types of Czech Affixes (Radka Julínková — Denisa Bordag), p. 52

Jak se vyslovují názvy cizích obchodních značek v televizních reklamách? (Tomáš Duběda), p.  76

Knihovna:

Esa Itkonen: Ústřední role normativity v jazyce a v lingvistice (Martin Beneš (překlad)), p. 95

Esa Itkonen: O roli vědomí v jazyce a v lingvistice (Martin Beneš (překlad)), p. 118

Recenze:

Breaking the Myth of Universal Grammar (Again) (Jakub Jehlička), p. 137

The Geometry of Meaning (Radek Ocelák), p. 145

Variety metafory (Marek Mikušiak), p. 150

Proč a jak zkoumat soukromé dopisy (Anna Řehořková), p. 154

Horizonty:

Na internetu je dostupný korpus mediálních textů o národním parku Šumava ( Michal L. Hořejší), p. 163

Předsednictví ČR v Nejvyšší radě Evropských škol a spolupráce s UK v Praze (Ivana Bozděchová), p. 164

Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka: zpráva z konference konané v Praze 28.–30. 4. 2015 pod záštitou KČJ PedF UK v Praze (Zuzana Hajíčková), p. 166

Týden češtiny ve světě 2015 (Ivana Bozděchová), p. 170

MiLanguage — jarní škola lingvistiky v Miláně (Michal Láznička), p. 173

Stavění mostů ve švédském Lundu — zpráva z konference o osvojování jazyka a jazykové politice (Helena Özörencik — Magdalena Hromadová), p. 175

O čem přemýšlí…:

Máme se vzdát dichotomického pohledu na „jazyk“? (Martin Beneš), p. 181

 

Úvod > Vydání > 2015 (6) 2