2015 (6) 2

Vydáno: 04 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
Studie
L2 Students’ Academic Literacy Development Guided by Teacher Written Feedback: A Writing-to-Learn Perspective
(Rui Cheng — Carine M. Feyten), p.  7-25
Kategoriální normy češtiny pro 12 kategorií
(Jan Chromý — Vojtěch Diatka — Olga Džupová), p. 26-51
Processing and Representation of Different Types of Czech Affixes
(Radka Julínková — Denisa Bordag), p. 52-75
Jak se vyslovují názvy cizích obchodních značek v televizních reklamách?
(Tomáš Duběda), p.  76-91
Knihovna
Esa Itkonen: Ústřední role normativity v jazyce a v lingvistice
(přeložil Martin Beneš), p. 95-117
Esa Itkonen: O roli vědomí v jazyce a v lingvistice
(přeložil Martin Beneš), p. 118-133
Recenze
Breaking the Myth of Universal Grammar (Again)
(Jakub Jehlička), p. 137-144
The Geometry of Meaning
(Radek Ocelák), p. 145-149
Variety metafory
(Marek Mikušiak), p. 150-153
Proč a jak zkoumat soukromé dopisy
(Anna Řehořková), p. 154-159
Horizonty
Na internetu je dostupný korpus mediálních textů o národním parku Šumava
(Michal L. Hořejší), p. 163
Předsednictví ČR v Nejvyšší radě Evropských škol a spolupráce s UK v Praze
(Ivana Bozděchová), p. 164-165
Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka: zpráva z konference konané v Praze 28.–30. 4. 2015 pod záštitou KČJ PedF UK v Praze
(Zuzana Hajíčková), p. 166-169
Týden češtiny ve světě 2015
(Ivana Bozděchová), p. 170-172
MiLanguage — jarní škola lingvistiky v Miláně
(Michal Láznička), p. 173-174
Stavění mostů ve švédském Lundu — zpráva z konference o osvojování jazyka a jazykové politice
(Helena Özörencik — Magdalena Hromadová), p. 175-178
O čem přemýšlí…
Máme se vzdát dichotomického pohledu na „jazyk“?
(Martin Beneš), p. 181-191
Úvod > Vydání > 2015 (6) 2