2016 (7) 2

Issued: 02 / 2017
Publisher: Charles University, Faculty of Arts
ISSN: 2336-6702
128 pages

Studie:

Developing Students’ Intercultural Competence through Children’s and Adolescent Literature (Brian Hibbs), p. 7-19 (pdf)

Dominant Discourses and Language Socialization in the Literacy Practices of a Spanish-Speaking Church (Katherine O’Donnell Christoffersen), p. 20-33 (pdf)

Porozumění čtenému textu u dětí ve věku 7–9 let se zaměřením na kohezní prostředky (Kristýna Bajerová), p. 34-47 (pdf)

Baterie sémantických rysů: data získaná od dětí z třetích tříd základních škol — zpráva z pilotního sběru dat (Kristýna Konečná — Lucie Večeřová), p. 48-71 (pdf)

Postavení obecné češtiny ve výuce češtiny pro cizince (Marie Boccou Kestřánková), p. 72-85 (pdf)

Krystalizace historického okamžiku v mediální dialogické síti: etnometodologická analýza kauzy lhaní politika Haška (Kristýna Tesařová), p. 86-106 (pdf)

Horizonty:

Konference o slovanských historických korpusech (František Martínek), p. 109-112 (pdf)

O čem přemýšlí…:

Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk (Andrea Hudáková — Radka Nováková), p. 115-125 (pdf)

Úvod > Vydání > 2016 (7) 2