2016 (7) 2

Vydáno: 02 / 2017
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
128 stran
Studie
Developing Students’ Intercultural Competence through Children’s and Adolescent Literature
(Brian Hibbs), p. 7-19
 
Dominant Discourses and Language Socialization in the Literacy Practices of a Spanish-Speaking Church
(Katherine O’Donnell Christoffersen), p. 20-33
 
Porozumění čtenému textu u dětí ve věku 7–9 let se zaměřením na kohezní prostředky
(Kristýna Bajerová), p. 34-47
 
Baterie sémantických rysů: data získaná od dětí z třetích tříd základních škol — zpráva z pilotního sběru dat
(Kristýna Konečná — Lucie Večeřová), p. 48-71
 
Postavení obecné češtiny ve výuce češtiny pro cizince
(Marie Boccou Kestřánková), p. 72-85
 
Krystalizace historického okamžiku v mediální dialogické síti: etnometodologická analýza kauzy lhaní politika Haška
(Kristýna Tesařová), p. 86-106
 
Horizonty
Konference o slovanských historických korpusech
(František Martínek), p. 109-112
 
O čem přemýšlí…
Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk
(Andrea Hudáková — Radka Nováková), p. 115-125
 
Úvod > Vydání > 2016 (7) 2