2017 – Zvláštní vydání

Vydáno: 12 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6702
145 stran
Slovo úvodem
(Svatava Škodová), p. 5
Studie
K jednomu aspektu evropanství a světovosti češtiny
(Milan Hrdlička), p. 9-22
Karel IV. a čeština
(Jiří Hasil), p. 23-33
Příspěvek ke kritické analýze reálií
(Kateřina Romaševská — Josip Lah), p. 34-47
Vliv klasických postupů při nácviku dovednosti psaní na rozsah slovní zásoby ve srovnání s metodou psaní tvůrčího
(Zuzana Stárková), p. 48-62
Metoda jevištního tvaru vyžadující kvalitativní přístup pro měření pokroku jinojazyčných mluvčích
(Marie Boccou Kestřánková), p. 63-87
Partikule v Pražském mluveném korpusu
(Ana Adamovičová), p. 88-108
Příklonky a vazaly infinitivu
(Ilona Starý Kořánová), p. 109-120
Realizace vybraných komunikačních funkcí v porovnání nerodilých a rodilých mluvčích češtiny
(Svatava Škodová), p. 121-135
Horizonty
Čeština v Ázerbájdžánu
(Ivana Bozděchová), p. 139-140
Čeština v Číně
(Ivana Bozděchová), p. 141-142
Profily autorů
p. 143-144
Úvod > Vydání > 2017 – Zvláštní vydání