2017 (8) 1

Vydáno: 11 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6702
151 stran
Úvodní slovo redakce
Úvodem k příspěvkům k jubileu profesorky Aleny Macurové
p. 5
Komunikace, texty a subjekty: Kontury vědeckého díla Aleny Macurové
(Petr Mareš), p. 6-10
Babička upravená (snad poprvé) pro popkulturu
(Jaroslava Janáčková), p. 11-17
Studie
Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center A. Macurové)
(Jana Hoffmannová), p. 21-31
Co se stalo s Otesánkem? K edicím Erbenovy pohádky
(Lucie Saicová Římalová), p. 32-42
Ruce a svět: Merleau-Ponty, gesto a znakový jazyk
(Josef Fulka), p. 43-52
Vývoj sociální kognice českých neslyšících dětí — uživatelů českého znakového jazyka a uživatelů mluvené češtiny: adaptace testové baterie
(Andrea Hudáková — Eva Filippová), p. 53-64
Z historie českého znakového jazyka — Johann Mücke a první slovníček znaků (1834)
(Lenka Okrouhlíková), p. 65-80
Český znakový jazyk a postavení neslyšících lidí v České republice
(Radka Nováková), p. 81-85
A Typological Discussion of the Predicates Expressing Possessive Meaning “to Have” in Taiwan Mandarin and Czech — a Learner Corpus-Based Study
(Melissa Shih-hui Lin), p. 86-100
Polemiky
Jazykověda bez langue: Odpověď Martinu Benešovi
(Radek Čech), p. 103-110
Biaspectuals Revisited
(Zdeněk Starý), p. 111-123
Recenze
Zmeny po zmene, alebo Sociolingvistická situácia štátov východného bloku
(Tibor Pintér), p. 127-134
Jaroslav David a Přemysl Mácha: Názvy míst: Paměť, identita, kulturní dědictví
(Lenka Řezníková), p. 135-138
Horizonty
Výzkumy na FF UK zaměřené na texty Karla Havlíčka
(Robert Adam), p. 141-144
První celorepublikové setkání didaktiků němčiny na Goethe-Institutu v Praze
(Věra Hejhalová), p. 145-146
Seminář Výzkum komunikace nejmladších generací
(Lucie Jílková), p. 147-148
Books received
p. 149
Author’s profiles
p. 150-151
Úvod > Vydání > 2017 (8) 1