2017 (8) 2

Vydáno: 12 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6702
115 stran
Studie
From Linguistic to Semiotic Landscape: Indigenous Language Revitalization and Literacy
(Lorena Córdova Hernández — Mario E. López-Gopar — William M. Sughrua), p. 7-21
The Story of the Learner Corpus LINDSEI_CZ
(Tomáš Gráf), p. 22-35
Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích
(Eliška Zaepernicková — Martin Havlík), p. 36-62
Rozhovor
Critical Discourse Analysis and Economy: An Interview with Michał Krzyżanowski
(Tomáš Samec — Martin Hájek — Petr Kaderka — Jiří Nekvapil), p. 65-76
Recenze
Kateřina Šormová: Jak čtou Romové: Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků
(Drahoslava Kráčmarová), p. 79-86
Když čtvrťáci píší vyprávění…
(Lucie Saicová Římalová), p. 87-89
Tomáš Samek: Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě
(Vít Dovalil), p. 90-94
Horizonty
Workshop „Types of Iconicity in Language Use, Development and Processing“
(Jakub Jehlička), p. 97-101
Čeština ve Velké Británii
(Ivana Bozděchová), p. 102-103
Česká škola T. G. Masaryka v Chicagu — přehled a rozvoj výukových programů v letech 2012–2017
(Klára Moldová), p. 104-112
Úvod > Vydání > 2017 (8) 2