2020 (11) 1

Issued: 08 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
122 pages
Redakční oznámení
Radek Skarnitzl — Kateřina Šormová, p. 7
Studie
A key to understanding why a text is difficult to process. Lexical uniqueness of academic English texts
Natalia Borza, p. 9-31
Interference v genderové konceptualizaci neživých referentů u maďarských bilingvistů
Michaela Červenková, p. 32-53
Intersubjektivita ve hře rodiče s dítětem
Klára Matiasovitsová — Eva Lehečková, p. 54-78
O příbuznosti lingvistiky a biologie
Hana Owsianková — Ondřej Kučera — Dan Faltýnek, p. 79-93
Recenze
Kam směřuje (česká) lingvistická afaziologie?
Martin Janečka, p. 97-100
Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu
Vladimír Petkevič, p. 101-106
Horizonty
Ultrasound Tongue Imaging in Second Language Learning
Tanja Kocjančič Antolík, p. 109-116
Integrální výzkum textu a četby
Jana Segi Lukavská, p. 117-118
Úvod > Vydání > 2020 (11) 1