2019 (10) 2

Issued: 01 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
124 pages
Studies
Korpusová kritická analýza diskurzu: povaha, možnosti a limity (na příkladu analýzy jazykových ideologií v českém parlamentním diskurzu)
Ondřej Dufek, p. 7-38
Koncovky -a a -u genitivu singuláru maskulin neživotných s ohledem na korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Adrian Jan Zasina, p. 39-57
Nový přístup k lingvoreáliím
Kateřina Romaševská — Josip Lah, p. 58-67
Reviews
„So let’s start with exercise one…“ (Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita)
Monika Černá, p. 71-73
Jak dělat výzkum z hlediska kritické sociolingvistiky (Heller, M., Pietikäinen, S., & Pujolar, J. (2018). Critical sociolinguistic research methods: Studying language issues that matter. New York, NY: Routledge.)
Jiří Nekvapil, p. 74-79
Metonymie, kterými žije kognitivní lingvistika. (Blanco-Carrión, O., Barcelona, A., & Pannain, R. (2018). Conceptual Metonymy: Methodological, Theoretical, and Descriptive Issues. Amsterdam: John Benjamins)
Martina Vokáčová, p. 80-83
The many whys of the psycholinguistics of gesture. (Church, R. B., Alibali, M. W., & Kelly, S. D. (Eds.) (2017). Why gesture? How the Hands Function in Speaking, Thinking and Communicating. Amsterdam: John Benjamins.)
Jakub Jehlička, p. 84-89
Applied Construction Grammar: What is the benefit for SL/FL learners and their teachers? (Knop, S. de, & Gilquin, G. (Eds.) (2016). Applied Construction Grammar. Berlin: De Gruyter Mouton.)
Eva Lehečková, p. 90-98
Horizons
Czeck-Rep: Introducing A Nonword Repetition Task For Czech
Roberto Sileo — Dana Tyčová, p. 101-107
Letní škola Language Testing at Lancaster
Kateřina Šormová, p. 108-109
Zpráva ze sympozia Jedna cesta — tři jazyky
Šárka Kociánová, p. 110-112
O čem přemýšlí…
Od kompetencí k obsahům
Karel Šebesta — Tora Hedin, p. 115-122
Úvod > Vydání > 2019 (10) 2