2018 (9) 2

Issued: 12 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
106 pages
Studie
The Language of Political Slogans in 2016 Slovak Parliamentary Elections
(Ruslan Saduov), p. 7-23
Borderland Semantics of the Imperative (The Case of the Belarusian Language in Comparison to English)
(Volha Hapeyeva), p. 24-36
K tzv. sémantické typologii jazyků: Co česká slovesa pohybu mohou vypovídat o angličtině a španělštině
(Michaela Martinková), p. 37-53
Projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností: práce s písňovými texty při rozvoji čtenářské gramotnosti
(Martin Schacherl — Zuzana Wildová), p. 54-68
Recenze
Ulysses in Texas
(Josef Fulka), p. 71-75
Válka s žánry
(David Lukeš), p. 76-80
Horizonty
IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku
(Milan Hrdlička), p. 83-84
Šestý ročník konference Linguistics Prague
(Tomáš Doischer), p. 85-86
O čem přemýšlí…
Multimodální konstrukce: jazyk a gestikulace jako vtělená kognice
(Eva Lehečková — Jakub Jehlička), p. 89-103
Úvod > Vydání > 2018 (9) 2