2018 (9) 1

Issued: 09 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
150 pages
Studies
Exploring the Perceptions of Novice Spanish Students in Blended Courses
(Ana I. Capanegra), p. 7-22
Primary School Teacher Candidates’ Reflective Essays on the Categories That They Find Problematic When Teaching English at Primary Schools in Sweden
(Oleksandr Kapranov), p. 23-37
Foreign or Native-like? The Attitudes of Czech EFL Learners Towards Accents of English and Their Use as Pronunciation Models
(Kateřina Brabcová — Radek Skarnitzl), p. 38-50
Emotion Categorization in Moroccan Arabic and English: a Prototype Approach
(Khalid Elasri), p. 51-64
Protektorát v korpusu
(Václav Velčovský), p. 65-72
Terminologická a textová kompetence v právním překladu: studie na francouzsko-českém materiálu
(Tomáš Duběda — Vanda Obdržálková), p. 73-91
Freetekno jako objekt mediální pozornosti: nosnost morální paniky a reálněsocialistické analogie
(Ondřej Slačálek), p. 92-108
Reviews
Pavla Kochová — Zdeňka Opavská (eds.): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny
(Michal Škrabal), p. 111-122
Martin Janečka: S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky
(Zdeněk Starý), p. 123-132
Horizons
Nové nástroje pro diagnostiku jazykového vývoje
(Filip Smolík), p. 135-136
Korpus polského znakového jazyka
(Jakub Jehlička — Hana Prokšová — Lucie Stanovská), p. 137-140
Projekt Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací, který je řešen na FF UK
(Daniela Neubergová — Yulia Semyachkina), p. 141-142
Směřování kognitivní lingvistiky: nad 14. ročníkem Mezinárodní konference kognitivní lingvistiky v Estonsku
(Eva Lehečková), p. 143-147
Author’s profiles
Profily autorů / Author’s profiles
Úvod > Vydání > 2018 (9) 1