2014 (5) 2

Issued: 03 / 2016
Publisher: Faculty of Arts Press
ISSN: 2336-6702
175 pages
Studie
Historie lingvistické afaziologie
(Eva Flanderková, Barbara Mertins), p. 7-47
Kontrola české gramatiky (český grammar checker)
(Vladimír Petkevič), p. 48-86
Impact of Tense on the Interpretation of Bi-Aspectual Verbs in Czech
(Jan Chromý), p. 87-97
K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím
(Milan Hrdlička), p. 98-115
Knihovna
Paul Broca: Poznámky k sídlu schopnosti mluveného jazyka následované pozorováním afémie (ztráty řeči)
(Michal Láznička), p. 119-135
Recenze
Lze měřit metafory?
(Lucie Saicová Římalová), p. 139
Prvňi řeč bilo to Čech
(Robert Adam), p.  143
Horizonty
Co je kognitivní a jak
(Radek Ocelák), p. 149
Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines 2014
(Ondřej Dufek — Michal Hořejší), p. 152
Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků — The International Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics (CISL)
(Andrea Hudáková), p. 156
Letní škola historické sociolingvistiky v Norsku
(Pavlínová Jínová — Jana Zdeňková), p. 159
Workshop Slavic Languages in the Black Box
(Štěpán Matějka), p. 163
O čem přemýšlí…
Základní výzkum v didaktice jazyka?
(Karel Šebesta), p. 169-175
Úvod > Vydání > 2014 (5) 2