2014 (5) 1

Issued: 03 / 2016
Publisher: Faculty of Arts Press
ISSN: 2336-6702
160 pages
Studie
Koreference a typy reference v češtině
(Jiří Pergler), p. 7
CA as a methodology in investigating the language of decision-making
(Helena Lohrová), p. 27
Transkripce v konverzační analýze
(Klára Vaníčková), p. 48
Nahrávání v terénním lingvistickém výzkumu:  jak získat kvalitní záznam řeči?
(Magdalena Zíková a Jan Křivan), p. 65
Vyjadřování přechodu mezi dvěma stavy v češtině s ohledem na výuku cizinců
(Ilona Kořánová), p. 83
Osobnost
Sociolinguistics, variation and change: interview with Lesley Milroy and Peter Trudgill
(Jan Chromý), p. 95
 Knihovna
Deborah Cameronová: Pohlaví/Gender, jazyk a nový biologismus
(přeložila Eva Kubáčová), p. 103
 Recenze
Čtivá publikace o jazyce a stylu mediálních dialogů
(Jiří Kraus), p. 123
Cesty k variační sociolingvistice
(Jan Chovanec), p. 126
Jak nepsat monografii o osvojování jazyka
(Jan Chromý), p. 131
Česko-vietnamský slovník
(Ondřej Slówik), p. 135
 Horizonty
Mluvené slovo v pořadech Českého rozhlasu: zpráva o výzkumném projektu Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofstikované vyhledávání
(Svatava Škodová a Michaela Kuchařová), p. 141
Slovník termínů z oblasti osvojování a vyučování druhého/cizího jazyka
(Kateřina Lundáková), p. 144
Kritická místa ve výuce češtiny?
(Zuzana Hajíčková), p. 145
 O čem přemýšlí…
K tabuizaci mateřštiny ve výuce anglického jazyka:  reflexe přednášky Penny Urové v Praze v listopadu 2013
(Tomáš Gráf), p. 151
Úvod > Vydání > 2014 (5) 1