2013 (4) 2

Issued: 03 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
158 pages
Studie/Studies:
Negation in Early Child Communication (Remarks on linguistic analysis)
(Lucie Saicová Římalová), p. 7-18
Syntax naratív detí predškolského veku
(Jana Kesselová), p. 19-37
Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu
(Zuzanna Bedřichová – Kateřina Šormová), p. 38-56
Konceptualizace kulturních a kreativních průmyslů a vývojová dynamika odborné terminologie
(Eva Lehečková), p. 57-81
Knihovna/Library:
Metalingvistika [překlad/translation Jiří Januška]
(Piotr Żmigrodzki), p. 85-99
Recenze/Reviews:
Kognitvní lingvistika a sociolingvistika na cestě ke sblížení
(Adam Kříž), p. 103-113
Příspěvek k problematice využití prvního jazyka při výuce jazyka druhého/cizího
(Kateřina Šormová), p. 114-117
Analogie jazyka a DNA
(Martin Beneš), p. 118-127
Horizonty/Horizons:
Pražské přednášky zahraničních profesorů II
(Ondřej Dufek – Adam Kříž – Hana Prokšová), p. 131-138
Z konference Investigating Semantics, 10.–12. 10. 2013, Bochum, Německo
(Radek Ocelák), p. 139-141
Kateřina Veselovská: The 25th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2013)
(Kateřina Veselovská), p. 141-142
Theoretical Issues in Sign Language Research Conference and Summerschool
(Lucie Břinková), p. 142-144
Zpráva z 34. celostátního semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků
(Dagmar Toufarová), p. 145-147
O čem přemýšlí…/Now on my mind…
Nie je učiteľ ako učitel…
(Ľudmila Liptáková), p. 153-155
Úvod > Vydání > 2013 (4) 2