2013 (4) 1

Issued: 03 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
Studie/Studies
Conjunctions, Contextualizers, and Syntax Theory
(Elena Uryson), p. 7-20
Spectral Measurements of Vowels for Speaker Identification in Czech
(Lenka Weingartová – Jan Volín), p. 21-36
Porozumienie naratívu detí v předškolskom veku
(Svetlana Kapalková – Anna Slováčková), p. 37-50
Osobnost/Profile
Benjamin L. Whorf a podoby kritiky “hypotézy jazykové relativity”
(Jakub Jehlička), p. 53-73
 Recenze/Reviews
Komplexní pohled na teorie osvojování mateřského jazyka dítětem
(Lucie Saicová Římalová), p. 93-97
První česká monografie o žákovských korpusech
(Karel Kučera), p. 98-103
Přirozený stav lidské mysli: autobiografie polyglota
(Olga Lomová), p. 104-106
Příběh jednoho znakového jazyka
(Josef Fulka), p. 107-109
Horizonty/Horizons
Vydávání korespondence a jeho reflexe
(Robert Adam), p. 113-115
Pražské přednášky zahraničních profesorů
(Ondřej Dufek – Adam Kříž – Hana Prokšová), p. 115-126
LINEE+ Training Institute in Multilingualism Research, Prague 2012
(Peter Brannick), p. 127-130
Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce
(Piotr Pierścieniak), p. 131
Čeština v afázii – čtyři experimenty
(Kateřina Šormová), p. 131-132
Workshop Čeština – cílový jazyk a korpusy
(Marie Hádková), p. 132-133
První rok Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií LABELS
(Filip Smolík – Eva Lehečková), p. 133-135
Workshop Corpus Linguistics or How to Do Statistics with Language
(Štěpán Matějka – Adam Kříž), p. 135-137
O čem přemýšlí… / Now on my mind…
Může se i český znakový jazyk stát jazykem Bible? K problematice překladu biblických textů do znakových jazyků
(Romana Petráňová), p. 143-148
Úvod > Vydání > 2013 (4) 1