2011 (2) 2

Issued: 03 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
Studie/Studies
K užívání českých číslovek a číselných výrazů (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku)
(Milan Hrdlička), p. 11-22
Pojmová metafora v porozumění a produkci lidí s vývojovou anartrií
(Radka Majerová)
Evaluace chybové anotace navržené pro žákovský korpus češtiny
(Barbora Štindlová)
Vizuální oblasti zájmu při sledování znakového jazyka
(Petr Zatloukal – Zdeněk Švachula – Martin Bernas), 
p. 61-64
Knihovna/Library
Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku [překlad/translation Jakub Jehlička]
(Benjamin Lee Whorf), p. 69-85
Recenze/Reviews
Speech accommodation by Moravians in Prague
(Jan Chromý), p. 89-93
Obraz člověka v jazyce
(Anna Christou – Karla Provázková)
Spontánní mluvený jazyk: syntax a diskurz
(Lucie Válková), p. 99-104
Horizonty/Horizons
Výskum detskej reči na pôde Prešovskej univerzity
(Alexandra Brestovičová), p. 107-113
LINEE – výzkum multilingvismu v Evropě
(Jana Olivová), p. 114-117
Workshop „Empirical Methods in Cognitive Linguistics 5.2“
(Eva Lehečková), p. 118-120
Kronika/Chronicle
Dačická Letní škola lingvistiky 2011
(Adam Kříž), p. 123-127
Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
(Jakub Mlynář), p. 127-129
Přednáška Johna Searla
(Radek Ocelák), p. 130
Pražská přednáška Dirka Geeraertse
(Kateřina Vašků), p. 130-131
Barbora Štindlová – Evaluace chybové anotace v žákovských korpusech
(Karel Šebesta), p. 131-133
Olga Stehlíková – Aktuální problémy neurolingvistiky
(Andrea Hudáková), p. 133
O čem přemýšlí… / Now on my mind…
O jednom rousseauovském motivu
(Josef Fulka)
Úvod > Vydání > 2011 (2) 2