2011 (2) 1

Issued: 03 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
180 pages
Studie/Studies
Limited effects of agreement errors on word monitoring in 5-year-olds
(Filip Smolík)
The Oxford Studijní slovník – a new semi bilingual dictionary for Czech learners of English
(Janet Phillips – Martin Prošek), p. 29-42
The role of ‘silence’ in child second language interaction: A single-case micro-analysis of a 7-year-old Czech girl’s interaction in an English speaking environment
(Dagmar Sieglová), p. 43-64
Korpus DEAF: psané texty českých neslyšících
(Klára Richterová), p. 65-78
Osobnost/Profile
Erwin Tschirner
(Denisa Bordag), p. 83-100
Knihovna/Library
Reasonable Expectations: Frameworks of Reference, Proficiency Levels, Educational Standards
(Erwin Tschirner)
Recenze/Reviews
DÖRNIEY, Zoltán – TAGUCHI, Tatsuya (2010): Questionnaires in Second Language Research
(Jan Chromý), p. 123-125
LOMBARDO, Linda (ed.) (2009): Using Corpora to Learn About Language and Discourse
(Zuzanna Bedřichová)
Nová petrohradská učebnice češtiny

(Jiří Hasil), p. 129-130

KESTŘÁNKOVÁ, Marie – ŠNAIDAUFOVÁ, Gabriela – KOPICOVÁ, Kateřina (2010): Čeština pro cizince. Úroveň B1. 
(Anna Christou – Karla Provázková)
Horizonty/Horizons
Výhled do budoucnosti lingvistiky
(Mirjam Fried), p. 135-140
6. mezinárodní konference konstrukční gramatiky v Praze (ICCG-6)
(Eva Lehečková), p. 141-145
Anglický frekvenční slovník jádra české slovní zásoby
(Lucie Válková), p. 146-147
Zimní škola kognitivní psychologie 2011
(Jakub Jehlička), p. 148-150
Pražské přednášky Denisy Bordag
(Martin Beneš – Eva Lehečková), p. 151-156
Kronika/Chronicle
T. G. Reagan: Language Policy and Planning for Sign Languages
(Alena Macurová), p. 157
Michèle Guidetti: Vývoj pragmatických schopností: gestikulace a jazyk
(Hana Prokšová), p. 158-159
Petr Kaderka: Česká nekomerční reklama v sociálním kontextu
(Martin Beneš), p. 160-161
Renata Dybalska: Sekundarne Gatunki mowy w reklamie
(Martin Beneš), p. 161-162
Popularizace popularizace
(Robert Adam), p. 162-163
CLARA Joint Training Programme: Course on Treebank Annotation
(Kateřina Veselovská), p. 163-164
Konference dějiny českého pravopisu (do r. 1902)
(Markéta Pytlíková – Kateřina Voleková), p. 164-165
O čem přemýšlí…/Now on my mind…
O výchově školními učebnicemi českého jazyka
(Martina Šmejkalová)
Úvod > Vydání > 2011 (2) 1