2010 (1) 2

Issued: 03 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
178 pages
Studie/Studies
Korpusy češtiny a osvojování jazyka
(Karel Šebesta), p. 11-33
Maturační teorie a suspektně jazyková porucha vývojová anartrie
(Radka Majerová)
Multietnická varieta švédštiny
(Adéla Kudrnová)
Operní titulky jako nová výzva pro aplikovanou lingvistiku
(David Mraček) p. 79-85
Osobnost/Profile
Martin Haspelmath
(Jan Křivan), p. 89-102
Knihovna/Library
Předem dané kategorie neexistují – důsledky pro popis jazyka a typologii [překlad/translation Jan Chromý]
(Martin Haspelmath), p. 107-119
Recenze/Reviews
COOK, Guy – NORTH, Sarah (eds.) (2010): Applied Linguistics in Action. A Reader; COFFIN, Caroline – LILLIS, Theresa – O’HALLORAN, Kirean (eds.) (2010): Applied Linguistics Methods. A Reader
(Eva Lehečková), p. 123-129
SPOLSKY, Bernard – HULT, Francis M. (eds.) (2009): The Handbook of Educational Linguistics
(Karel Šebesta), p. 130-133
LANGE, Claudia – SCHAEFER, Ursula – WOLF, Göran (eds.) (2010): Linguistics, Ideology and the Discourse of Linguistic Nationalism
(Ondřej Dufek), p. 134-137
Horizonty/Horizons
4th Linee Training Institute in Multilingualism Research, Prague, June 21–25, 2010
(Sara Merlino), p. 139-146
Jazyková kancelária Gramma
(Tibor Pintér), p. 147-149
Velké letní představení jazykové typologie – DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology (SSLT)
(Jan Křivan), p. 150-153
Kognice 2010: Reprezentace významu
(Kateřina Veselovská), p. 154-155
Letní škola lingvistiky 2010 v Dačicích
(Martin Beneš), p. 156-160
Kronika/Chronicle
Ročenka textů zahraničních profesorů
(Eva Lehečková), p. 161
Jazykový instinkt od Stevena Pinkera v češtině
(Martin Beneš), p. 161-162
Vladimír Svoboda a kolektiv – Logika a přirozený jazyk
(Ema Krejčová), p. 163
Kapitoly o jazyce v Kognitivní psychologii Eysencka a Keana
(Ondřej Dufek), p. 163-164
Workshop Moderní technologie a didaktika jazyka
(Kateřina Šormová), p. 164-165
O čem přemýšlí…/ Now on my mind…
Život s pěti typy jazyků
(Ivo Vasiljev), p. 167-170
Úvod > Vydání > 2010 (1) 2