Books received

Following books are available for review (please contact us by e-mail SALi.journal@ff.cuni.cz)

Auer, Peter (2014): Jazyková interakce [Sociolingvistická edice. Jazyk, společnost, interakce; překlad a adaptace do českého kontextu autorský kolektiv pod vedením Jiřího Nekvapila]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

David, Jaroslav — Čech, Radek — Davidová Glogarová, Jana — Radková, Lucie — Šústková, Hana (2013): Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host — Ostravská univerzita v Ostravě.

Kyseľová, Miroslava — Ivanová, Martina (2013): Sloveso vo svetle kognitívnej gramatiky. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Lehečková, Eva — Chromý, Jan (eds.) (2013): Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

McPherron, Paul — Ramanathan, Vaidehi (eds.) (2011): Language, Body, and Health [Language and Social Processes, 2]. Boston, MA — Berlin: De Gruyter Mouton.

Nacey, Susan (2013): Metaphors in Learner English [Metaphor in Language, Cognition, and Communication, 2]. Amsterdam — Philadelphia, PA: John Benjamins.

Saicová Římalová, Lucie (2013): Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Štindlová, Barbora (2013): Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

 

Úvod > Books received