2014 (5) 1

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
ISSN: 2336-6702
160 stran
Studie
Transkripce v konverzační analýze (Klára Vaníčková), p. 48 (pdf)
Vyjadřování přechodu mezi dvěma stavy v češtině s ohledem na výuku cizinců (Ilona Kořánová), p. 83 (pdf)
Osobnost
Sociolinguistics, variation and change: interview with Lesley Milroy and Peter Trudgill (Jan Chromý), p. 95 (pdf)
Knihovna
Deborah Cameronová: Pohlaví/Gender, jazyk a nový biologismus (Eva Kubáčová (překlad)), p. 103 (pdf)
Recenze
Čtivá publikace o jazyce a stylu mediálních dialogů (Jiří Kraus), p. 123 (pdf)
Cesty k variační sociolingvistice (Jan Chovanec), p. 126 (pdf)
Jak nepsat monografi o osvojování jazyka (Jan Chromý), p. 131 (pdf)
Česko-vietnamský slovník (Ondřej Slówik), p. 135 (pdf)
Horizonty
Mluvené slovo v pořadech Českého rozhlasu: zpráva o výzkumném projektu
Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofstikované vyhledávání (Svatava Škodová a Michaela Kuchařová), p. 141 (pdf)
Slovník termínů z oblasti osvojování a vyučování druhého/cizího jazyka (Kateřina Lundáková), p. 144 (pdf)
Kritická místa ve výuce češtiny? (Zuzana Hajíčková), p. 145 (pdf)
O čem přemýšlí…

 

 

 

Úvod > Vydání > 2014 (5) 1