2013 (4) 2

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
158 stran

Studie/Studies:

Negation in Early Child Communication (Remarks on linguistic analysis) (Lucie Saicová Římalová), p. 7-18 (pdf)

Syntax naratív detí predškolského veku (Jana Kesselová)

Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu (Zuzanna Bedřichová – Kateřina Šormová)

Konceptualizace kulturních a kreativních průmyslů a vývojová dynamika odborné terminologie (Eva Lehečková), p. 57-81 (pdf)

 Knihovna/Library:

Metalingvistika [překlad/translation Jiří Januška] (Piotr Żmigrodzki)

Recenze/Reviews:

Kognitvní lingvistika a sociolingvistika na cestě ke sblížení (Adam Kříž)

Příspěvek k problematice využití prvního jazyka při výuce jazyka druhého/cizího (Kateřina Šormová), p. 114-117 (pdf)

Analogie jazyka a DNA (Martin Beneš)

 Horizonty/Horizons:

Pražské přednášky zahraničních profesorů II (Ondřej Dufek – Adam Kříž – Hana Prokšová)

Z konference Investigating Semantics, 10.–12. 10. 2013, Bochum, Německo (Radek Ocelák)

Kateřina Veselovská: The 25th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2013) (Kateřina Veselovská)

Theoretical Issues in Sign Language Research Conference and Summerschool (Lucie Břinková)

Zpráva z 34. celostátního semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků (Dagmar Toufarová)

O čem přemýšlí…/Now on my mind…

Nie je učiteľ ako učitel… (Ľudmila Liptáková)

Úvod > Vydání > 2013 (4) 2