2013 (4) 2

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
158 stran

Studie/Studies:

Negation in Early Child Communication (Remarks on linguistic analysis) (Lucie Saicová Římalová), p. 7-18 (pdf)

Syntax naratív detí predškolského veku (Jana Kesselová)

Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu (Zuzanna Bedřichová – Kateřina Šormová)

Konceptualizace kulturních a kreativních průmyslů a vývojová dynamika odborné terminologie (Eva Lehečková), p. 57-81 (pdf)

 Knihovna/Library:

Metalingvistika [překlad/translation Jiří Januška] (Piotr Żmigrodzki)

Recenze/Reviews:

Kognitvní lingvistika a sociolingvistika na cestě ke sblížení (Adam Kříž)

Příspěvek k problematice využití prvního jazyka při výuce jazyka druhého/cizího (Kateřina Šormová), p. 114-117 (pdf)

Analogie jazyka a DNA (Martin Beneš), p. 118-127 (pdf)

 Horizonty/Horizons:

Pražské přednášky zahraničních profesorů II (Ondřej Dufek – Adam Kříž – Hana Prokšová), p. 131-138 (pdf)

Z konference Investigating Semantics, 10.–12. 10. 2013, Bochum, Německo (Radek Ocelák), p. 139-141 (pdf)

Kateřina Veselovská: The 25th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2013) (Kateřina Veselovská), p. 141-142 (pdf)

Theoretical Issues in Sign Language Research Conference and Summerschool (Lucie Břinková), p. 142-144 (pdf)

Zpráva z 34. celostátního semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků (Dagmar Toufarová), p. 145-147 (pdf)

O čem přemýšlí…/Now on my mind…

Nie je učiteľ ako učitel… (Ľudmila Liptáková), p. 153-155 (pdf)

Úvod > Vydání > 2013 (4) 2