2013 (4) 1

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702

Studie/Studies

Elena Uryson: Conjunctions, Contextualizers, and Syntax Theory

Lenka Weingartová – Jan Volín: Spectral Measurements of Vowels for Speaker Identification in Czech

Svetlana Kapalková – Anna Slováčková: Porozumienie naratív u detí v předškolskom veku

 Osobnost/Profile

Jakub Jehlička: Benjamin L. Whorf a podoby kritiky „hypotézy jazykové relativity“

 Knihovna/Library

Daniel Casasanto: Kdopak by se Whorfa bál? Mezijazykové rozdíly v jazykové a kognitivní reprezentaci času [překlad/translation Jakub Jehlička]

 Recenze/Reviews

Lucie Saicová Římalová: Komplexní pohled na teorie osvojování mateřského jazyka dítětem

Karel Kučera: První monografie o žákovských korpusech

Olga Lomová: Přirozený stav lidské mysli: autobiografie polyglota

Josef Fulka: Příběh jednoho znakového jazyka

 Horizonty/Horizons

Robert Adam: Vydávání korespondence a jeho reflexe

Ondřej Dufek – Adam Kříž – Hana Prokšová: Pražské přednášky zahraničních profesorů

Peter Brannick: LINEE+ Training Institute in Multilingualism Research, Prague 2012

Piotr Pierścieniak: Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce

Kateřina Šormová: Čeština v afázii – čtyři experimenty

Marie Hádková: Workshop Čeština – cílový jazyk a korpusy

Filip Smolík – Eva Lehečková: První rok Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií LABELS

Štěpán Matějka – Adam Kříž: Workshop Corpus Linguistics or How to Do Statistics with Language

O čem přemýšlí… / Now on my mind…

Romana Petráňová: Může se i český znakový jazyk stát jazykem Bible? K problematice překladu biblických textů do znakových jazyků, p. 143-148 (pdf)

Úvod > Vydání > 2013 (4) 1