2011 (2) 2

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702

Studie/Studies

K užívání českých číslovek a číselných výrazů (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku) (Milan Hrdlička), p. 11-22 (pdf)

Pojmová metafora v porozumění a produkci lidí s vývojovou anartrií (Radka Majerová)

Evaluace chybové anotace navržené pro žákovský korpus češtiny (Barbora Štindlová)

Vizuální oblasti zájmu při sledování znakového jazyka (Petr Zatloukal – Zdeněk Švachula – Martin Bernas), p. 61-64 (pdf)

Knihovna/Library

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku [překlad/translation Jakub Jehlička] (Benjamin Lee Whorf), p. 69-85 (pdf)

Recenze/Reviews

Speech accommodation by Moravians in Prague (Jan Chromý), p. 89-93 (pdf)

Obraz člověka v jazyce (Anna Christou – Karla Provázková)

Spontánní mluvený jazyk: syntax a diskurz (Lucie Válková), p. 99-104 (pdf)

Horizonty/Horizons

Výskum detskej reči na pôde Prešovskej univerzity (Alexandra Brestovičová), p. 107-113 (pdf)

LINEE – výzkum multilingvismu v Evropě (Jana Olivová), p. 114-117 (pdf)

Workshop „Empirical Methods in Cognitive Linguistics 5.2“ (Eva Lehečková), p. 118-120 (pdf)

Kronika/Chronicle

Dačická Letní škola lingvistiky 2011 (Adam Kříž), p. 123-127 (pdf)

Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Jakub Mlynář), p. 127-129 (pdf)

Přednáška Johna Searla (Radek Ocelák), p. 130 (pdf)

Pražská přednáška Dirka Geeraertse (Kateřina Vašků), p. 130-131 (pdf)

Barbora Štindlová – Evaluace chybové anotace v žákovských korpusech (Karel Šebesta), p. 131-133 (pdf)

Olga Stehlíková – Aktuální problémy neurolingvistiky (Andrea Hudáková), p. 133 (pdf)

O čem přemýšlí… / Now on my mind…

O jednom rousseauovském motivu (Josef Fulka)

Úvod > Vydání > 2011 (2) 2