2011 (2) 1

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
180 stran

Slovo úvodem/Editor’s foreword

Studie/Studies

Limited effects of agreement errors on word monitoring in 5-year-olds (Filip Smolík)

The Oxford Studijní slovník – a new semi bilingual dictionary for Czech learners of English (Janet Phillips – Martin Prošek), p. 29-42 (pdf)

The role of ‘silence’ in child second language interaction: A single-case micro-analysis of a 7-year-old Czech girl’s interaction in an English speaking environment (Dagmar Sieglová), p. 43-64 (pdf)

Korpus DEAF: psané texty českých neslyšících (Klára Richterová), p. 65-78 (pdf)

Osobnost/Profile

Erwin Tschirner (Denisa Bordag), p. 83-100 (pdf)

Knihovna/Library

Reasonable Expectations: Frameworks of Reference, Proficiency Levels, Educational Standards (Erwin Tschirner)

Recenze/Reviews

DÖRNIEY, Zoltán – TAGUCHI, Tatsuya (2010): Questionnaires in Second Language Research (Jan Chromý), p. 123-125 (pdf)

LOMBARDO, Linda (ed.) (2009): Using Corpora to Learn About Language and Discourse  (Zuzanna Bedřichová)

Nová petrohradská učebnice češtiny (Jiří Hasil), p. 129-130 (pdf)

KESTŘÁNKOVÁ, Marie – ŠNAIDAUFOVÁ, Gabriela – KOPICOVÁ, Kateřina (2010): Čeština pro cizince. Úroveň B1. (Anna Christou – Karla Provázková)

Horizonty/Horizons

Výhled do budoucnosti lingvistiky (Mirjam Fried), p. 135-140 (pdf)

6. mezinárodní konference konstrukční gramatiky v Praze (ICCG-6) (Eva Lehečková), p. 141-145 (pdf)

Anglický frekvenční slovník jádra české slovní zásoby (Lucie Válková), p. 146-147 (pdf)

Zimní škola kognitivní psychologie 2011 (Jakub Jehlička), p. 148-150 (pdf)

Pražské přednášky Denisy Bordag (Martin Beneš – Eva Lehečková), p. 151-156 (pdf)

Kronika/Chronicle

T. G. Reagan: Language Policy and Planning for Sign Languages (Alena Macurová), p. 157 (pdf)

Michèle Guidetti: Vývoj pragmatických schopností: gestikulace a jazyk (Hana Prokšová), p. 158-159 (pdf)

Petr Kaderka: Česká nekomerční reklama v sociálním kontextu (Martin Beneš), p. 160-161 (pdf)

Renata Dybalska: Sekundarne Gatunki mowy w reklamie (Martin Beneš), p. 161-162 (pdf)

Popularizace popularizace (Robert Adam), p. 162-163 (pdf)

CLARA Joint Training Programme: Course on Treebank Annotation (Kateřina Veselovská), p. 163-164 (pdf)

Konference dějiny českého pravopisu (do r. 1902) (Markéta Pytlíková – Kateřina Voleková), p. 164-165 (pdf)

O čem přemýšlí…/Now on my mind…

O výchově školními učebnicemi českého jazyka (Martina Šmejkalová)

Úvod > Vydání > 2011 (2) 1