2010 (1) 2

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
178 stran

Studie/Studies

Korpusy češtiny a osvojování jazyka (Karel Šebesta), p. 11-33 (pdf)

Maturační teorie a suspektně jazyková porucha vývojová anartrie (Radka Majerová)

Multietnická varieta švédštiny (Adéla Kudrnová)

Operní titulky jako nová výzva pro aplikovanou lingvistiku (David Mraček) p. 79-85 (pdf)

Osobnost/Profile

Martin Haspelmath (Jan Křivan), p. 89-102 (pdf)

Knihovna/Library

Předem dané kategorie neexistují – důsledky pro popis jazyka a typologii [překlad/translation Jan Chromý] (Martin Haspelmath), p. 107-119 (pdf)

Recenze/Reviews

COOK, Guy – NORTH, Sarah (eds.) (2010): Applied Linguistics in Action. A Reader; COFFIN, Caroline – LILLIS, Theresa – O’HALLORAN, Kirean (eds.) (2010): Applied Linguistics Methods. A Reader (Eva Lehečková), p. 123-129 (pdf)

SPOLSKY, Bernard – HULT, Francis M. (eds.) (2009): The Handbook of Educational Linguistics (Karel Šebesta), p. 130-133 (pdf)

LANGE, Claudia – SCHAEFER, Ursula – WOLF, Göran (eds.) (2010): Linguistics, Ideology and the Discourse of Linguistic Nationalism (Ondřej Dufek), p. 134-137 (pdf)

Horizonty/Horizons

4th Linee Training Institute in Multilingualism Research, Prague, June 21–25, 2010 (Sara Merlino), p. 139-146 (pdf)

Jazyková kancelária Gramma (Tibor Pintér), p. 147-149 (pdf)

Velké letní představení jazykové typologie – DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology (SSLT) (Jan Křivan), p. 150-153 (pdf)

Kognice 2010: Reprezentace významu (Kateřina Veselovská), p. 154-155 (pdf)

Letní škola lingvistiky 2010 v Dačicích (Martin Beneš), p. 156-160 (pdf)

Kronika/Chronicle

Ročenka textů zahraničních profesorů (Eva Lehečková), p. 161 (pdf)

Jazykový instinkt od Stevena Pinkera v češtině (Martin Beneš), p. 161-162 (pdf)

Vladimír Svoboda a kolektiv – Logika a přirozený jazyk (Ema Krejčová), p. 163 (pdf)

Kapitoly o jazyce v Kognitivní psychologii Eysencka a Keana (Ondřej Dufek), p. 163-164 (pdf)

Workshop Moderní technologie a didaktika jazyka (Kateřina Šormová), p. 164-165 (pdf)

O čem přemýšlí…/ Now on my mind…

Život s pěti typy jazyků (Ivo Vasiljev), p. 167-170 (pdf)

Úvod > Vydání > 2010 (1) 2