2010 (1) 1

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
188 stran
Studie/Studies
The Developmental Learning Hypothesis Of Synaesthesia. A Summary
(Marcus Watson – Kathleen Akins – Lyle Crawford), p. 15-32
Automatická měřítka čitelnosti pro česky psané texty
(Josef Šlerka – Filip Smolík), p. 33-44
Diglosia v používaní jazyka Rómov na Slovensku a v Maďarsku
(Tibor Pintér), p. 45-68
Perspektivismus a jeho kontrola. Příklad lingvistiky
(Martin Beneš), p. 69-89
Osobnost/Profile
Ray Jackendoff
(Eva Lehečková), p. 93-106
Knihovna/Library
BARTMIŃSKI, Jerzy (1990): Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata.
(Martin Beneš), p. 111-130
Recenze/Reviews
NÁBĚLKOVÁ, Mira (2008): Slovenčina a čeština v kontakte. Bratislava – Praha: Veda.
(Jiří Zeman), p. 135-145
SCHWARZOVÁ, Monika (2008): Úvod do kognitivní lingvistiky. Praha: Dauphin.
(Linda Doleží)
PRŮCHA, Jan (red.) (2009): Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
(Peter Gavora), p. 146-150
Horizonty/Horizons
Pražské přednášky Davida Gila
(Jan Chromý – Eva Lehečková), p. 151-154
Workshop „Žákovské korpusy a možnosti jejich využití ve výuce C2J“
(Zuzanna Bedřichová)
Sympózium venované 100. výročiu od narodenia Ľudovíta Nováka
(Slavomír Ondrejovič), p. 155-156
O mezinárodní konferenci slavistické kognitivní lingvistiky v Praze
(Jasňa Pacovská), p. 157-159
Anotace mezivýpovědních textových vztahů na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK
(Zuzanna Bedřichová – Lucie Mladová), p. 160-161
Oslava životního jubilea slovenské lingvistky Kláry Buzássyové
(Jana Hoffmannová), p. 162-166
Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice
(Jan Červenka – Pavel Kubaník – Helena Sadílková), p. 167-170
3. ročník Letní školy lingvistiky v Dačicích
(Stanislav Oplatek), p. 171-172
Kronika/Chronicle
Ondřej Klein – Argumentace v komunikaci
(Iva Nebeská)
O česko-polské spolupráci
(Jasňa Pacovská), p. 173-174
42. konference Societas Linguistica Europaea (SLE) v Lisabonu (pdf)
(Mirjam Fried), p. 174
Nový časopis Constructions and Frames
(Mirjam Fried), p. 174-175
Pražské přednášky z oblasti tlumočení neslyšících
(Naďa Dingová), p. 175
Česká a anglická publikace Stevena Pinkera
(Eva Lehečková), p. 175-176
Dorota Zielińska – Proceduralny model języka
(Martin Beneš), p. 176-177
Andrea Hudáková – Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu
(Alena Macurová), p. 177-178
International Conference on Construction Grammar in Prague
(Mirjam Fried), p. 178
Corpus Linguistics Conference 2009
(Lucie Mladová), p. 178-179
O čem přemýšlí… / Now on my mind…
O čem právě přemýšlím aneb Linguistics as a science?
(Jan Chromý), p. 181-183
Úvod > Vydání > 2010 (1) 1