2010 (1) 1

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
188 stran

Slovo úvodem / Editors’ foreword

Studie/Studies

Marcus Watson – Kathleen Akins – Lyle Crawford: The Developmental Learning Hypothesis Of Synaesthesia. A Summary (pdf)

Josef Šlerka – Filip Smolík: Automatická měřítka čitelnosti pro česky psané texty (pdf)

Tibor Pintér: Diglosia v používaní jazyka Rómov na Slovensku a v Maďarsku (pdf)

Martin Beneš: Perspektivismus a jeho kontrola. Příklad lingvistiky (pdf)

Osobnost/Profile

Eva Lehečková: Ray Jackendoff (pdf)

Knihovna/Library

Martin Beneš: BARTMIŃSKI, Jerzy (1990): Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. (pdf)
In: Jerzy Bartmiński (ed.), Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 109–127.

Recenze/Reviews

Jiří Zeman: NÁBĚLKOVÁ, Mira (2008): Slovenčina a čeština v kontakte. Bratislava – Praha: Veda. (pdf)

Linda Doleží: SCHWARZOVÁ, Monika (2008): Úvod do kognitivní lingvistiky. Praha: Dauphin.

Peter Gavora: PRŮCHA, Jan (red.) (2009): Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. (pdf)

Horizonty/Horizons

Jan Chromý – Eva Lehečková: Pražské přednášky Davida Gila (pdf)

Zuzanna Bedřichová: Workshop „Žákovské korpusy a možnosti jejich využití ve výuce C2J“

Slavomír Ondrejovič: Sympózium venované 100. výročiu od narodenia Ľudovíta Nováka (pdf)

Jasňa Pacovská: O mezinárodní konferenci slavistické kognitivní lingvistiky v Praze (pdf)

Zuzanna Bedřichová – Lucie Mladová: Anotace mezivýpovědních textových vztahů na Ústavu formalní a aplikované lingvistiky MFF UK (pdf)

Jana Hoffmannová: Oslava životního jubilea slovenské lingvistky Kláry Buzássyové (pdf)

Jan Červenka – Pavel Kubaník – Helena Sadílková: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice (pdf)

Stanislav Oplatek: 3. ročník Letní školy lingvistiky v Dačicích (pdf)

Kronika/Chronicle

Iva Nebeská: Ondřej Klein – Argumentace v komunikaci

Jasňa Pacovská: O česko-polské spolupráci (pdf)

Mirjam Fried: 42. konference Societas Linguistica Europaea (SLE) v Lisabonu (pdf)

Mirjam Fried: Nový časopis Constructions and Frames (pdf)

Naďa Dingová: Pražské přednášky z oblasti tlumočení neslyšících (pdf)

Eva Lehečková: Česká a anglická publikace Stevena Pinkera (pdf)

Martin Beneš: Dorota Zielińska – Proceduralny model języka (pdf)

Alena Macurová: Andrea Hudáková – Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu (pdf)

Mirjam Fried: International Conference on Construction Grammar in Prague (pdf)

Lucie Mladová: Corpus Linguistics Conference 2009 (pdf)

O čem přemýšlí… / Now on my mind…

Jan Chromý: O čem právě přemýšlím aneb Linguistics as a science? (pdf)

Úvod > Vydání > 2010 (1) 1