2016 (7) 1

Issued: 02 / 2017
Publisher: Charles University, Faculty of Arts
ISSN: 2336-6702
187 pages

Studie

Vliv temporálních manipulací na vnímání kompetence mluvčího (Zuzana Berkovcová — Štěpánka Černikovská — Radek Skarnitzl), p. 7-19 (pdf)

Báze nejsou písmena (Vladimír Matlach — Dan Faltýnek), p. 20-38 (pdf)

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky — kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu (Jaroslav David), p. 39-54 (pdf)

Znaky pro barvy v českém znakovém jazyce a jejich etymologie (Lenka Okrouhlíková), p. 55-92 (pdf)

Vowel-Related Glottalization in Czech Read Speech: Russian vs. Native Speakers (Jitka Veroňková — Yana Tolkunova), p. 93-108 (pdf)

Polemiky

K pojetí didaktiky českého jazyka jako vědecké disciplíny (Jan Slavík — Martina Šmejkalová), p. 111-120 (pdf)

Aplikovaná lingvistika vs. lingvistika v aplikaci aneb S kým/čím se vlastně polemizuje? (Karel Šebesta), p. 121-130 (pdf)

K mediálnímu obrazu CzechTeku (Polemika se studií Kateřiny Kubové) (Robert Adam), p. 131-136 (pdf)

Knihovna

Pamela Pernissová a Gabriella Viglioccová: Ikonicita jako pojítko mezi prožíváním světa a prožíváním jazyka (překlad: Jakub Jehlička), p. 139-166 (pdf)

Recenze

Terminologický slovník osvojování a vyučování druhého či cizího jazyka (Tomáš Gráf), p. 169-171 (pdf)

Horizonty

“Gender_Language_Politics” Symposium (Ondřej Dufek — Kateřina Merklová), p. 175-178 (pdf)

Kam kráčí morfologie aneb Ohlédnutí za 17th International Morphology Meeting (Jan Chromý — Anna Chromá), p. 179-183 (pdf)

Příprava korpusu afatické češtiny (Michal Láznička), p. 184-187 (pdf)

Profily autorů (pdf)

Úvod > Vydání > 2016 (7) 1