Guidelines

Contributors

SALi presumes that contributions offered for publication were not already published or offered for publication elsewhere.

The manuscript of the contribution has to include an abstract 1200-1500 characters in length and an alphabetical list of about 5 key words, both in English and in the language of the contribution.

Contributions should be submitted by e-mail to the address SALi.journal@ff.cuni.cz.

When sending your contribution, please include your affiliation (or another contact address) and your e-mail.

Formatting guidelines:

 • the text should be sent in a MS Word-compatible format, font size 12, line spacing 1.5, both margins at least 2.5 wide
 • pages should be numbered
 • use italics for emphasis
 • do not use boldface, except for headings
 • shorter quotes should be put in double quotation marks; longer quotes should be placed in a separate paragraph, preceded and followed by a blank line
 • language examples should be numbered, with numbers in round brackets; all examples should be translated to English
 • use footnotes, rather than endnotes
 • a list of bibliography should be given at the end of the contribution; it should contain ony items cited or referenced in the text; bibliographic items should be referenced by author’s name and the year of publication separated by a comma, and possibly by page numbers, also separated by a comma, e.g. (Mathesius, 1966, pp. 25-27)
 • bibliography format:
  • monographs:
   KOŘENSKÝ, Jan (1988): Teorie přirozeného jazyka. Praha: Academia.
   LAMPRECHT, Arnošt – ŠLOSAR, Dušan – BAUER, Jaroslav (1986): Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
  • journal publications:
   DANEŠ, František (1991): Mathesiova koncepce funkční gramatiky v kontextu dnešní jazykovědy. Slovo a slovesnost, 52, pp. 161-174.
  • contributions in serial publications or edited books:
   HAJIČ, Jan – HAJIČOVÁ, Eva – PANEVOVÁ, Jarmila – SGALL, Petr (2005): Syntaktické anotování textů z Českého národního korpusu. In: Renata Blatná – Vladimír Petkevič (eds.), Jazyky a jazykověda. Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav Českého národního korpusu, pp. 213-228
Illustrative Examples of Standard License Agreements: 
​​Agreement

​Czech Version
​English Version
​License agreement, license granted free of charge
  lic_nezam_bezupl_v10_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v10_EN.docx
​​License agreement, license granted in exchange for a license fee
lic_nezam_upl_v10_CZ.docx lic_nezam_upl_v10_EN.docx

Úvod > Guidelines